The many moods of Kai

Smiling (Goofy Dad!)

Wow!

Excited by his mobile

Unhappy (Fortunately rare)

Kai looking concerned

Concerned...

Kai looking serious

Serious...

Kai Alert

Active...

Bored...

Kai asleep

And Sleeping...

Zzzzzzz...

 

Yet more Kai...

Back to Main Kai Page